LJBM

Like us on Facebook

 


TALENTOWEND 2018


SPROOCHE+ ZU HEIDELBERG

Im Rahmen des “Sprachen +”-Projekts besuchten die Schüler der Klassen 7C1 und 7C2 in Begleitung ihrer Deutsch- und Französischlehrer am 11.12.2017 die Stadt Heidelberg. Besichtigt wurden zuerst die Heidelberger Bergbahn und das über der Stadt thronende Schloss, danach galt es, während einer Schnitzeljagd die Altstadt und die Fußgängerzone mit ihren Sehenswürdigkeiten (Universität, Studentenkarzer usw.) zu entdecken. Dabei mussten die Schüler natürlich auch aktiv die deutsche Sprache benutzen, um z. B. von Einheimischen die richtigen Antworten auf die Quizfragen zu bekommen oder die gestellten Aufgaben zu lösen. Nach spannenden Stunden in leider ungemütlichem Wetter endete der Ausflug mit einer heißen Schokolade und einem Besuch des Weihnachtsmarktes, bevor die Reise wieder nach Hause führte. Jean-Luc GLEIS - 02/2018

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerVISITE DE CLAUDE KARGER - DE JOURNAL

Den Här Claude Karger, Chefredakter vum Journal, war bei eiser 3eC op Besuch. Hien huet d’Schüler doriwwer informéiert, wéi eng Dageszeitung entsteet. Wou kënnt d’Informatioun hir? Wéi gëtt d’Informatioun gefiltert a verifiéiert? Wéi kommen d’Artikelen an hir Form a wéi gëtt dat Ganzt finalement geprint an ënnert d’Lieser bruecht? Viviana GIAMPAOLO - 02/2018


ENTRETIEN PUBLIC

La classe BTS BBI2016 ensemble avec Anthony Lloyd (Coordinateur BTS) et André Wildschutz (intervenant BTS), a pu assister aux débats publics autour des thématiques de l’aménagement du territoire, du développement urbain et du logement avec Claude Wiseler et François Bausch, cette visite a été organisée par l'O.A.I. et par l'Université du Luxembourg. Tun LLOYD - 02/2018


BERUFFSDAG 2018

Den 31. Januar 2018 huet den Här Anthony Lloyd (Orienteur vum LJBM) am Maacher Lycée fir hiren Beruffsdag 2018 eng Presentatioun vun de Formatiounen am LJBM gemaach, fir d’Orientatioun vun den Schüler vun 9e, 4e a 5e Schüler. Tun LLOYD - 02/2018


MON PROJET D'HABITATION

Dans le cadre du module TPMA2, les élèves de la classe T2GC3 ont fait preuve de créativité en matérialisant leurs idées à travers une maquette à l’échelle 1:50. Nathalie CEGIELSKA - 02/2018


WORKSHOP "BD/COMICS"

Ce mercredi 31 janvier, le dessinateur luxembourgeois Andy Genen a animé pour nos élèves un workshop sur la BD. Ils ont pu ainsi découvrir non seulement l'histoire de la BD - allant des fresques rupestres jusqu'aux superhéros animés actuels - mais aussi apprendre comment concevoir une BD de l'idée au produit final. Le 1er février, les élèves ont conçu leur propre planche dans le cadre d'un workshop pratique... et numérique! Lydia ALEGRIA - 01/2018

PLANCHES DES ELEVES: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 et 09


MATHESOLYMPIAD AM LJBM

De 17. Januar 2018 hu 86 Schüler un den Élimintoire vun der 43. Editioun vun der OMB (Olympiade mathématique belge) bei eis am Lycée deelgeholl. Mir félictéieren dem Fabrice Stefanetti (2CB), dem Ronen Ore (5C2) an dem Filip Rolla (6C1). Si konnte sech mat exzellente Scorë fir d’Halleffinal den 28. Februar um Geeseeknäppche qualifizéieren. Mir drécken hinnen d’Daumen! Mireille PENNING - 02/2018


VISITE VUM SCIENCE CENTER

Den 2. Februar waren 7 Schüler vun der 6CL1 zesummen mat hirer Mathésproff Madame Penning e ganzen Daag am Science Center zu Deifferdeng op Besuch. Mireille PENNING - 02/2018


DEVENIR UN PRO DE LA CONSTRUCTION

Im Lycée Josy Barthel kannst du die Grundlagen der Vermessung, die Einsatzmöglichkeiten der gängigsten Instrumente sowie die wichtigsten alltäglichen Aufgaben der Vermessung kennenlernen. Du bekommst Antworten auf die Fragen: Wie funktionieren die Instrumente? Was muss ich beim Messen mit einem Nivellier beachten? Wie wirken sich Instrumentenfehler aus, wie erkenne, bestimme und eliminiere ich sie? Wie löse ich einfache Vermessungsaufgaben? Romy KARIER - 02/2018 - VIDEO


BAU VUN ENGER POWERBANK
MAT GREENPEACE

Ët ass de 6. Oktober, wou sech éischtmools Schüler a Proffen aus dem Lycée Josy Barthel mat Mataarbechter vu Greenpeace zesummegedunn hunn, fir eise Planéit ze retten. Nämlech ass “Save Our Project” den Numm vun der Optioun, déi et sech zur Aufgab gemaach huet, innerhalb vum dësjährëge Projet eng Solarstation ze konstruéieren. Dës Powerbank soll dofir suergen, dass Schüler aus dem Mamer Lycée zukünfteg hiren Handy op direktem Wee mat Solarenergie oplueden kënnen. Zu dësem Zweck hu mir eis Optioun an zwou Gruppen agedeelt: Déi eng ass den Atelier, wou den eigentleche Projet réaliséiert soll ginn, andeems d’Schüler dem Bau vun der Powerbank noginn; déi aner ass d‘Kommunikatioun, déi d’Zil huet, de Projet der Baussewelt méi no ze bréngen. Um Projet bedeelegt sinn d‘Schüler vun der Troisème, der Deuxième an der Première, d’Proffen Jacques Pir, Théid Betz an Esther Herr, an zu gudder Lescht d‘Martina Holbach an de Fränk Tinnes vu Greenpeace, déi eis ëmmer Denkustéiss ginn a bei der Organisatioun matwierken. 2B/3CC - 01/2018 - BLOG - Article LW du 02/02/2018

SAVE OUR PLANET!

De 6. Oktober hu sech éischtmools Schüler a Proffen aus dem Josy Barthel mat Mataarbechter vu Greenpeace zesummegedinn, fir eise Planéit ze retten. Nämlech ass “Save Our Project” den Numm vum Optiounscours, deen et sech zur Aufgab gemaach huet, innerhalb vum dësjähregen Projet eng Solarstation ze konstruéieren. Dës PowerBank soll dofir suergen, dass Schüler aus dem Mamer Lycée zukünfteg hiren Handy op direktem Wee mat Solarenergie oplueden kënnen. Zu dësem Zweck hu mir eis Optiounsklass an zwou Gruppen agedeelt: Déi eng ass den Atelier, wou den eigentleche Projet réaliséiert gi soll, andeems d’Schüler dem Bau vun der PowerBank noginn; déi aner ass d'Kommunikatioun, déi d’Zil huet, de Projet der Baussewelt méi no ze bréngen. Um Projet bedeelegt sinn d'Schüler vun der Troisème, der Deuxième an der Première souwéi d’Proffen Jacques Pir, Théid Betz an Esther Herr, an zu gudder Lescht d'Martina Holbach an de Fränk Tinnes vu Greenpeace, déi eis ëmmer Denkustéiss ginn a bei der Organisatioun matwierken. Esther HERR - 11/2017


CLASSE DE NEIGE


VISITE À ESCH/BELVAL

19 janvier 2018 : Visite du site sidérurgique d’Esch-Belval, organisée par l’ingénieur-enseignant Chrëscht Cornette. Les enseignants du LJBM étaient fascinés par le monde métallurgique actuel. Nadine KNEIP - 01/2018


CLASS VISIT OF JIM ROBINSON

Jim Robinson, editor in chief of the Luxembourg Times, visited the 2CBC on Wednesday, 10th January in the context of the ‘Concours jeune journaliste’. He talked to the students about his job, starting with deciding on the topics to be covered and doing the initial research, right up to writing a news article. Further, the students got a valuable insight into the role of English-speaking media in Luxembourg, and the overall importance of critical journalism in our digital world. Diane NEISES - 01/2018


MOLIÈRE AM KLASSESALL

En Dënschden, den 23. Januar hunn d’Acteuren Cathy Baccega a Jean-Marc Barthélémy d'3e C an hirem Klassesall besicht, fir hinnen hir éducativ an interaktiv Theateranimatioun « La Malle de Molière » virzeféieren. Dëse Spektakel weist Extraiten aus bekannte Stécker vum Molière (Le Bourgeois Gentilhomme, le Misanthrope a Le Malade Imaginaire) an huet zum Zil, de Schüler de Molière méi no ze bréngen an hinnen ze weisen, dass dee Schrëftsteller och am 21. Joerhonnert nach ëmmer aktuell ass. Bob LEURS - 01/2018


EXPOSITION "ANTIGASPI"

Exposition du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs dans la salle des fêtes du LJBM du 8 au 19 janvier 2018. INFORMATIONS - PHOTOS - Productions d'élèves dans cours de français avec Madame Lydia ALEGRIA: PEDRO - KEVIN


CLASSE D'ALPHABÉTISATION AU LJBM

De Mamer Lycée offréiert zanter zwee Joer eng "classe d'alphabétisation". Dëst ass eng "classe d'accueil" fir Flüchtlingskanner. Article, photos et vidéo RTL


JOSY HELPS!
SCHECK FIR DE FONDS DE SOLIDARITE

Am Lycée Josy Barthel Mamer ass ee vun de groussen Ziler vum aktuellen projet d’établissement „Josy Helps!“, sech ëm humanitär Hëllef ze këmmeren, net nëmmen am Ausland, mee och zu Lëtzebuerg. Zu dësem Zweck hat de schoulinternen Workshop Marrakesh, an Zesummenaarbecht mam Schüler- a Elterecomité an e puer Enseignanten, d’lescht Joer een Dîner de Nouvel An mat franséischer Kichen organiséiert, bei deem vill Suen zesummekoumen. De schéine Betrag vun 3650€ ass elo un de Fonds de Solidarité gespent ginn. Ee klengen Deel vum Erléis ass bei d’Finanzéierung vun enger Rees op Marrakesch bäigeluecht ginn, fir déi Schülerinnen a Schüler aus dem LJBM ze belounen, déi vill Aarbecht an Zäit an d’Organisatioun vun engem ganz besonneschen kulinareschen Owend investéiert haten. Bob LEURS - 01/2018 - Article LW


DESIGN4ALL

Les élèves de la classe T3GC3 du génie civil ont effectué une visite avec leur professeur Chrëscht Cornette à la commune de Luxembourg. Madame Kayser y a expliqué et montré beaucoup de projets pour lesquels la commune s'investit afin d'améliorer la ville dans une perspective d'une meilleure qualité de vie dans le cadre du design4all dont le lycée Josy Barthel a un rôle de précurseur dans le domaine de l'éducation. Chrëscht CORNETTE - 01/2018


SCHACHTOURNOI

Freideg, den 8. Dezember 2017, war den LJBM um Schachtournoi vum NOSL mat véier Schüler vertrueden. Mir ware frou, dass mir eis Resultater vum leschte Schouljoer verbesseren konnten. Chris FELTEN - 01/2018


PROJET MAT DER CARITAS

De 15. Januar hunn d'4GPS an d'3GPS un engem Projet vun der Caritas zum Thema "Sans-abrisme" deelgeholl. Mir hunn doriwwer diskutéiert, wéi mir Liewen wëllen a wat de Minimum ass, deen e Mënsch sollt hunn, fir wierdeg ze wunnen. Dono hu mer an engem flotten Memory Géigendeeler gesicht: Zum Beispill e Mënsch, deen en eegent Zëmmer huet an e Mënsch, deen an engem Dortoire schléift. Heibäi hu mer vill doriwwer geléiert, wéi eng Hëllefen et zu Lëtzebuerg fir Sans-abrisen ginn an wéi hiren Alldag ausgesäit. Mir soen dem Här Weirich Merci fir dësen interessanten Projet. Pol HERMES - 01/2018


LE « SKATEPARK PEITRUSS »
A L’ECHELLE 1:50

Dans le cadre du module TPMA1, les élèves de la classe T2GC3 ont réalisé une maquette du fameux Skatepark de la vallée de la Pétrusse, inauguré en 2016.  Nathalie CEGIELSKA - 01/2018


CLASSES DE BTS EN VOYAGE EDUCATIF

Les trois formations de BTS - Bâtiments et Infrastructures, Professions Immobilières, Conducteur de travaux - ont réalisé un voyage d'études les 10 et 11 janvier 2018. Accompagnés de leurs enseignants, ils ont visité le salon professionnel autour de la construction qui s'est tenu à Essen. Ils ont pu découvrir les innovations de ce secteur et s'informer auprès des exposants. Le salon a également invité les visiteurs à des conférences qui ont mis en avant certains projets de construction très innovatifs. Le 2e jour, nos étudiants ont été accueillis à la Langen Foundation à Neuss où se trouvait une ancienne base de l'OTAN. Ce site est désormais un lieu d'exposition dédié à l'art et à l'architecture. C'est à l'architecte japonais Tadao Ando que l'on doit le projet et la conception du bâtiment principal de la Langen Foundation.
La fin du voyage a amené les étudiants et leurs enseignants à Düsseldorf où ils ont pu flâner dans le "Medienhafen" et ses constructions modernes. Les plus courageux sont montés en haut de la Rheintower pour y apprécier la vue imprenable sur le port. L. ALEGRIA & M. KLEPPER - 01/2018


VISITE VUN DER 2BC ZU STROSBUERG

D’Schüler vun der 2BC ware mat hire Proffen Nathalie Hoffmann a Claude Lorang Strosbuerg besichtegen. No enger Visite vum Europäesche Quartier, dem Parlement Européen, dem Palais Des Droits de L’Homme an dem Palais De L’Europe, si mir duerch d’Orangerie mat sengem Zoo an de Quartier vun der Uni gaangen. D’Gréisst vun engem Amphi an der Uni huet de Schüler nawell imponéiert. No enger klenger Stäerkung hu mer mat engem Tour um Bateau mouche den Iwwerbléck vun der Stad kritt. Natierlech huet d’Visite vum wonnerbare Chrëschtmaart zu Strosbuerg och net däerfte feelen. Claude LORANG - 01/2018


LJBM goes INDIA

Four students and four teachers have left to Chennai, India on the 06.01.18 and will stay there for the next 10 days. Their aim is to work on a common project with their partner school PSBB, namely environmentalism. They were invited to the Anna University to enjoy the speech of Dr. S. Kanmani, professor and director of the institution. Do you want to know more? Follow their adventure on their BLOG. Manuel MORN - 01/2018


FORMATION
"COMMUNICATION NON VERBALE"

Nos étudiants de BTS ont suivi jeudi 4 janvier une formation sur la communication non verbale. Cette formation a été tenue par Madame Karin Mailliet et a permis aux étudiants de découvrir la complexité du langage corporel qu'il est important de savoir maîtriser et de décoder dans le monde professionnel. Lydia ALEGRIA - 01/2018


1CC ET 2CC AU SCIENTEENSLAB

Lundi, le 4 décembre 2017, les classes de 1re et de 2e de la section C de l’enseignement secondaire classique du Lycée de Mamer ont eu l’occasion de pouvoir se glisser pour une journée dans le rôle de jeunes chercheurs au ScienteensLab du Luxembourg Center of System Biomedecine (LCSB) de l’Université à Belval. Sous le thême de: „ E. coli on the tanning bed“, les élèves ont analysé l’effet néfaste des rayons UV du soleil sur l’ADN bactérien. Ils ont ainsi utilisé des techniques du génie génétique pour effectuer des travaux de laboratoire comme l’extraction d’ADN, la PCR, l’électrophorèse... Les élèves étaient accompagnés par leurs professeurs de biologie Mme Tania SIMON et M. Jacques PIR. Jacques PIR - 01/2018 - PHOTOS


VISITE VUM EUROPAPARLEMENT

D’2GGE, d’2B/C souwéi d’T3GC1 an d’T3GC2 woren Enn November op Bréissel fir eng Visite vum Europaparlament ze maachen. Den 23. an den 29. sinn déi véier Klassen op frëndlech Aart a Weis vum lëtzebuergeschen Europadéputéierten Charles Goerens empfaange ginn. Um Programm stoungen ënner anerem eng Visite vum Hémicycle souwéi eng Konferenz mam Monsieur Goerens. Hei haten d’Schüler d’Méiglechkeet, Froen ze stellen iwwert den Fonktionnement vun der Unioun, d’Roll vum Parlament, mee och fir hir eegen politesch a sozial Visiounen matzedeelen. E grousse Merci un de Charles Goerens an seng ganz Equipe fir dës Méiglechkeet. Yves MEYER - 01/2018


BONNE ANNÉE


VILL FREED UM ÄIS!

Déi lescht zwee Schouldeeg hunn eng ronn 200 Schüler aus dem Mamer Lycée vun der Äispist, déi beim Mamer Schlass steet, profitéiert.Den LJBM seet der Mamer Gemeng an hirem Personal vun der Äispiste Merci fir déi flott Initiative! Françoise CHRISTNACH - 12/2017

5CM2 mam Sandra FRATINI


D’2GGE an d’3CBC am LSC

Den 12. Dezember waren d’Schüler vun den zwou Klassen 3CBC an 2GGE mat hire Sciences-Proffen (A. Dondelinger, P. Hermes, M. Majerus) an den Luxembourg Science Center op Déifferdéng. An deem grousse Sall konnte si selwer vill Experimenter probéieren, déi op verschidde Statioune verdeelt sinn.Duerno si mer all an d’Welt vun der Mathematik agetaucht a kruten op eng flott Manéier en Abléck an d’Geometrie vun zwou bis n Dimensiounen. Als Ofschloss stoung dann nach eng Show zum Thema „Fluides“ um Programm. Hei ass et ëm d’Faszinatioun vun den Aggregatzoustänn vu verschiddene Gasen, bei déiwen Temperaturen an Dréck, gaangen. D’Schüler an och hir Proffen ware ganz impressionéiert vun deem flotten neie Science Center an hiren Aktivitéiten. Marco MAJERUS - 12/2017


LJBM meets JAPANORAMA

Am Kader vum Cours ‘Actualités en génie civil, en construction et en architecture - ACT01’ huet d’T2GC3 eng lescht Visite virun der Chrëschtvakanz organiséiert. Zesumme sinn si an de Centre Pompidou-Metz gefuer, fir do déi japanesch Architektur an de japaneschen Urbanismus vun 1945 bis 2017 kennenzeléieren. Maquetten, Fotoen a Skizze vun de Gebaier vun den Architekten Arata Isozaki, Kenzo Tange, Tadao Ando a vill méi goufen hei gewisen. D‘T2GC3 profitéiert vun dëser Geleeënheet a wënscht Iech all schéi Feierdeeg an ee schéint neit Joer 2018. Roland HERRMANN - 12/2017


ÉCHANGE SCOLAIRE SCHUMAN

Vum 11. bis de 25. November war den zweeten Deel vum dësjähregen Schuman-Austausch. Während dräi Schülerinnen aus dem LJBM fir zwou Wochen an Däitschland oder Frankräich bei hire Partnerschüler verbruecht hunn, hu mir och eng Schülerin aus Frankräich bei eis am Lycée begréisse kënnen. D'Austauschschülerin ass zwou Wochen laang mat hirer Partnerschülerin aus dem LJBM op d'Klass 6C1 gaang. Patrick SCHMITZ - 12/2017

Mir si frou, vum 25. September bis den 9. Oktober zwou Schülerinnen aus Däitschland an eng Schülerin aus Frankräich an eiser Schoul begréissen ze kënnen. D’Schülerinnen maachen während zwou Wochen en Austausch bei Schülerinnen vun 6e a 8e aus dem LJBM, liewe bei hinnen a gi mat hinnen an hir Klass. Dëse Schüleraustausch fënnt am Kader vum SCHUMAN-Programm statt. Vum 11. bis de 25. November ass et dann un deenen dräi Schülerinnen aus dem LJBM fir zwou Wochen bei hirer Austauschpartnerin an Däitschland oder Frankräich ze verbréngen. Mir wënschen hinnen all vill flott Erfahrungen am Kader vun dësem Austausch. Patrick SCHMITZ - 09/2017


ERASMUS+
Remise de certificats
"EUROPASS MOBILITÉ"

Dans le cadre d’une réunion d’information pour les élèves intéressés à participer en 2018 au projet Erasmus+ du LJBM, des certificats « Europass Mobilité » ont été remis le 21 novembre 2017 aux six élèves ayant participé à ce programme en juin/juillet 2017. Les élèves ont fait un stage en entreprise de 4 semaines dans des bureaux d’architecte et bureaux d’études à Hamburg, respectivement à Dijon, et avaient bénéficié dans ce cadre d’une bourse Erasmus+ financée par la Commission Européenne. Patrick SCHMITZ - 12/2017

d.g.à.d: M. Michel Pundel, Tatiana da Silva, Danny Pinto, Joana Fernandez-Ortiz, Yves Michels, Sandra Raulet, M. Patrick Schmitz (absent: Abel Pires)


EE KICK FIR KRANKHEETEN - JOSY HELPS!

Voilà la 5ème édition de EKFK est terminée. Merci à vous tous, bénévoles, participants, sponsors, ma famille, mon ami Chris et tous ceux qui m’ont soutenus ! L’année prochaine je serai là et j’espère que vous aussi ! Dans les prochains jours je mettrai plus de photos. Merci ! FACEBOOK - Federico COLAVITTI - 12/2017

Tournoi de de Football  de 30 heures en continu au centre sportif du Lycée Josy Barthel à Mamer organisé par le jeune Federico Colavitti. Le bénéfice de ce Tournoi « Un Coup de Pied aux Maladies » sera versé intégralement au Téléthon. INFOS & INSCRIPTIONS - 11/2017


ST NICOLAS 2017


LJBM goes BLOCKBUSTER
EXPOSITION au KINNEKSBOND

Les élèves du cycle inférieur du LJBM ont réalisé une exposition en collaboration avec le Centre Culturel de Mamer « Kinneksbond ». Dans le cadre des cours d’éducation artistique une multitude de projets ont été élaborés autour du thème du cinéma. Il s’agit d’affiches, de photographies, de dessins, d’objets et de films que les élèves ont présentés avec fierté au public lors du vernissage au Kinneksbond le 17 novembre 2017. Les élèves ont pu vivre l’expérience de réaliser un projet à part entière, partant du travail effectué en classe à la mise en scène dans un lieu public. Les œuvres exposées peuvent encore être admirées au « Kinneksbond » jusqu’au 15 décembre 2017. Maurizio DI STASI - 12/2017 INVITATION - AFFICHE - SPECTACLE


PRESENTATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES

Article Luxemburger Wort - 21/11/2017CALENDRIER

RÉUNION DES PARENTS D'ÉLÈVES DE 5C et 4C
Jeudi 22/02/2018 à 18h00 - restaurant scolaire

FOIRE DE L'ORIENTATION
Vendredi 23/02/2018 de 15 à 18h
dans la salle des fêtes & salles BTS

HELLOFUTURE - ROADSHOW (FEDIL)
pour les classes de 9STP1-4, 9PR1-2, 2GGE, 3CB, 3BB, 3CLB, 3CLC, 3GPS, 3GTG, 4C1-2, 4CL1
Lundi 26/02/2018 de 8h15 à 11h50 dans la salle des fêtes

TALENTOWEND - AFFICHE
Vendredi 02/03/2018 à 19h dans la salle des fêtes

EXPO FRONTIÈRES - AFFICHE - LINK
Mercredi 14/03 au lundi 19/03/2018 dans la salle des fêtes

RÉUNION D'INFORMATION REGATTA - PROGRAMME
Mercredi 21/03/2018 à 18h30 dans la salle des fêtes

SOIRÉE THÉÂTRE
Lundi 26/03/2018 dans la salle des fêtes

EXPOSITION LJBM
Lundi 26/03 au vendredi 30/03/2018 à la Belle Etoile

JOURNÉE DE LA SOLIDARITÉ
Mardi 27/03/2018

SCIENCE FOR KIDS
Jeudi 29/03/2018 - FACEBOOK

SAILING SCHOOLS 2018 - REGATTA.LU
du 08/04 au 14/04/2018
- PROGRAMME

SCIENCE FOR KIDS
Mardi 17/04/2018 - FACEBOOK

SOIRÉE OPÉRA avec Nadine BECKER, Soprano
Vendredi 20/04/2018 à 19h dans la salle des fêtes

EXPOSITION „MATHEMATIK ZUM ANFASSEN“
Mardi 24/04 au samedi 05/05/2018 dans la salle des fêtes
- LINK

SOIRÉE INDIENNE
Jeudi 26/04/2018 à 19h au restaurant scolaire

STAGE DE VOILE pour les 9MO & 9PR
du 29/04 au 04/05/2018

PORTES OUVERTES
Vendredi 04/05/2018 de 17h à 19h30 (NOCTURNE)
& samedi 05/05/2018 de 9h à 13h

SÉANCE D'INFORMATION AU STAGE
POUR LES CLASSES T1GC1 et T1GC2

Mercredi 09/05 de 12h40 à 14h20 dans la salle des fêtes

STAGE NATURE HOLZGAU 4GTG, 4GPS, 4CL1 et 4CL2
03/06 au 10/06/2018

REMISE DES PRIX AUX ÉLÈVES MÉRITANTS
Jeudi 21/06/2018 à 14h30 dans la salle des fêtes

STAGE SPORTIF à LULTZHAUSEN
03 au 04/07/2018

REMISE DES DIPLÔMES
Vendredi 06/07/2018 à 17h dans la salle des fêtes

VACANCES SCOLAIRES

Suivant le règlement grand-ducal du 23 juillet 2016, les vacances et congés scolaires en 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020 suivent les calendriers suivants.

Pour les élèves, les vacances de Pâques commenceront le mardi 27 mars à 11h50.


COURS D'APPUI

Chaque semaine, les élèves du régime classique et du régime technique ont la possibilité de s'inscrire pour des cours d'appui en mathématiques, en allemand, en anglais, en français et en latin.


ÉTUDES SURVEILLÉES - SILENTIUM

Notre lycée organise des études surveillées pour tous les élèves. Ces études fonctionnent du lundi au vendredi de 14h20 à 16h00.

Formulaire d'inscription 1er trimestre - 2e trimestre - 3e trimestre


CLUB D'ACTIVITÉS

Notre lycée organise des activités sportives ou autres pour tous les élèves. Vous pouvez y inscrire votre fils/votre fille pendant la pause de midi ou après les cours (14h20-16h00).

Multisports - Football - Escalade - Tennis de table - Badminton - Dodgeball - Mountainbike - Fit for snow - Natation non-nageurs et rattrapage - Unihockey - Parkour - Théâtre - Lëtzebuergesch Orthographie - Cyber - Orchestre "Meindeschaoten" (Band) - Chorale "Josy S(w)ings" - Bitzatelier - CV & lettre de motivation - Aide au dossier pour sections artistiques - Shaolin Power Qi Gong - Kung Fu - Meditation - Dactylographie - Schach-Math - ...

NOUVEAU: Discovering American Culture

Schach-Math

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Parkour

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

FORMULAIRE D'INSCRIPTION - DESCRIPTIF


FIFA 2018


LIES-CONCOURS REGLEMENT & PRIX


 


PROJET VOLTAIRE

Afin d'encourager ses élèves à progresser dans l'apprentissage de la langue française, le LJBM a décidé, pour la 2ème année consécutive, de faire bénéficier la majorité de ses classes du PROJET VOLTAIRE dans leurs cours de français respectifs. Il s'agit d'une application pédagogique téléchargeable sur iPad ou smartphone qui permet aux élèves de travailler la grammaire et l'orthographe françaises de façon méthodique et ludique à la fois. À la fin de l'année scolaire, les progrès des élèves seront évalués et les efforts récompensés par une certification officiellement reconnue.  Le LJBM est donc fier d'afficher dès à présent son macaron d'établissement engagé! Véronique PRIM - 11/2017

PROJET D'ÉTABLISSEMENT
"JOSY HELPS!"

E Bléck ronderem eis geet duer, fir festzestellen, datt un all Ecken Hëllef dréngend gebraucht gëtt, sief et bei eis am Lycée, am Land oder soss op der Welt. Zanter der éischter Stonn huet ons Schoul an deem Sënn sozial Projeten initiéiert, déi etleche vun ons et erméiglecht hunn, e Bléck iwwert den Tellerrand ze werfen. Mir wëllen an Zukunft versichen, dës vielfälteg Projeten zum engen Deel z'initiéieren an duerchzeféieren, mee zum aneren Deel och ze koordinéieren, fir e roude Fuedem an d'Organisatioun vun deenen eenzelne Projeten oder Aktivitéiten ze kréien. Jiddereen aus eiser Schoulcommunautéit soll sech op eng einfach Art a Weis iwwert déi aktuell Organisatiounen informéiere kënnen an natierlech och säin Deel dozou bäidroe kënnen. Ee wichtegen Deel vum Projet “Josy Helps!” soll et och sinn z' informéieren an ze sensibiliséieren duerch Workshops, Visiten um Terrain, Rencontren mat Vertrieder vun ONGen an ASBLen. Deemno de Motto vun onsem Projet: Solidaresch sinn - Verantwortung iwwerhuelen - Sech engagéieren. Sandra FRATINI - 01/2017


1.HËLLEF-COURS FIR JONKER

Du wollts schonn ëmmer eng Kéier en 1. Hëllef-Cours maachen? Léiere, wéi ee sech am Noutfall richteg verhält, vläicht esou guer kann e Liewe retten? D'Mérite Jeunesse-Team proposéiert dir dat heiten:
Pour de plus détails, merci de contacter:
danielle.vedie@croix-rouge.lu


FROEN ZUM IPAD
am LJBM iPad-Gesetzer

Allgemeng Informatiounen zum iPad-Projet "one2one", un deem den LJBM deelhëlt: www.one2one.lu

Problemer allgemenger Natur? Schéckt w.e.g. eng Email un: ipad@ljbm.lu

Handelt et sech ëm en Hardware-Problem (gebrachenen Display z. B.)? Huelt Iech w.e.g. e RDV beim Centre de gestion informatique de l’éducation ënnert:
https://portal.education.lu/cgie/CLASSES-IPAD/SUPPORT


WIFI au LJBM

Afin de se connecter au réseau WIFI Eduroam il suffit de lire les instructions de la page :
http://portal.education.lu/services/eduRoam


CYBER

La salle informatique D005 est accessible aux élèves qui souhaitent travailler, faire des recherches, …

LUNDI de 11h50 à 12h40 et de 12h40 à 13h30
MARDI, MERCREDI et JEUDI de 11h50 à 12h40


NOUVEAU règlement grand-ducal

Règlement grand-ducal du 21 août 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves de l’enseignement secondaire technique et de l’enseignement secondaire


MANUELS SCOLAIRES

MANUELS SCOLAIRES pour les classes de 7e ES et 7e ST
MANUELS D'ANGLAIS pour les classes de 8STP, 9STP et 10PS/TG


TRANSPORT - STEINFORT

Nouveau transport scolaire de la commune de Steinfort à partir du lundi 18 septembre 2017 - RGTR 331 Kahler - Steinfort - Mamer Lycée - Horaire - Tracé


AAALJBM

L'association créée en 2015 a pour but de défendre les intérêts de ses membres, de promouvoir la renommée du lycée, d'informer les élèves sur leurs études et la vie professionnelle et d'organiser des activités sociales et culturelles. Pour devenir membre de l'association, il suffit de virer la cotisation annuelle sur le compte CCPL LU63 1111 7034 9854 0000 avec la mention "AAALJBM année nom prénom". La cotisation annuelle s'élève à 10€ pour les étudiants et à 20€ pour toutes les autres personnes. Tout don supérieur sera évidemment hautement apprécié.

Facebook - Formulaire d'inscriptionSUITE DES ACTUALITÉSQUALIFIKATIOUN
11. NATURWËSSENSCHAFTSOLYMPIAD

En Donneschden, de 16. November hunn eng ronn 110 Schüler vun de Klassen 4e an 3e aus dem Enseignement Classique a Général aus dem Mamer Lycée un der Qualifikatiounsronn fir déi 11. Naturwëssenschaftsolympiad deelgeholl. Ze beäntwerte woren 30 Froen zu de Fächer Biologie, Chimie a Physik. Gefrot war net onbedéngt Wëssen, wat um Programm steet, mee ee gutt fondéiert Allgemengwëssen an de Naturwëssenschaften. Dëse Concours gëtt organiséiert fir den Interêt vu Jonken an d’Naturwëssenschaften ze förderen. Landeswäit hunn Schüler aus 30 Lycéeën matgemaach an déi bescht 75 Schüler packen et an d’Halleffinall ... Wien säi Wëssen gären test oder d’Froen an Äntwerten kuckt: méi ënner www.nwo.lu oder facebook.com/olympiad.lu Jacques PIR - 11/2017


FEED YOUR BRAIN NOW @ UNI BELVAL

Our 3eESC attended the third edition of Feed your Brain Now in Belval on November 15th. Two teams, one from the University of Luxembourg and the other from Miami University's John E. Dolibois European Center in Luxembourg (MUDEC), debated against each other. Their theme: Will fake news be our downfall? The teams came prepared as they had gotten professional coaching by Deputy Editor-in-Chief Dhiraj Sabharwal (Tageblatt) and journalist David Broman (Le Jeudi). A jury, comprised of Christel Baltes Lohr (National Ethics Commission), Gérard Zens (Principal of the International School Differdange) and Thorunn Egilsdottir (Senior marketing manager Editpress) decided whose debating skills deserved the first place. The University of Luxembourg debate team ultimately won the award for the second year in a row. At the same time, students had the opportunity to look around the University Campus. The students were accompanied by their English teacher. Viviana GIAMPAOLO - 11/2017


VISITE AN DER VILLA VAUBAN

Am Kader vum Cours ‘Actualités en génie civil, en construction et en architecture - ACT01’ huet d’T2GC3 eng Visite den 20. November an d'Villa Vauban gemaach, wou si d'Geschicht an d'Architektur entdecken konnten. D'Schüler an d'Schülerinnen hu bei dëser Visite och dovu profitéiert, d‘Expo ‘Time Space Continuum‘ ze gesinn, wou Fotoe vum bekannte Kënschtler Edward Steichen am Dialog mat Uelegbiller ausgestallt waren. Roland HERRMANN- 11/2017


OCEAN COLLEGE

Nachricht von Bord

Seit sechs Tagen ist unsere Reisegruppe jetzt dabei den Atlantik zu überqueren, noch gute zwei Wochen liegen vor ihnen bevor sie wieder Festland sehen.  Updates gibt es wie immer auf unserem eiseblog: http://oceancollege.eu/de/category/reiseblog/ Anbei außerdem ein paar Bilder des letzten Landaufenthalts von den Kap Verden! - 01/12/2017

Johan und der segelnden Crew geht es sehr gut, aktuell liegt die Regina vor den Kap Verden und alle bereiten sich auf die bevorstehende Atlantikquerung vor. Die ersten Wochen dienten der Eingewöhnung, seit Teneriffa ist dann der schulische Unterricht für die Kids dazu gekommen. Johan hat bereits ein erstes Feedback mit allen Beteiligten geführt und sie fühlen sich sehr wohl. Ein Coaching mit dem Kommunikationsexperten Joseph Dillard wurde bereits durchgeführt und kam sehr gut an sowie das Mikroplastikprojekt wurde unter Anleitung von Rüdiger Stöhr (One Earth - One Ocean) initiiert. Regelmäßig werden jetzt Wasserproben genommen und analysiert. Das Sieb muss bereits das erste Mal gereinigt werden, da die Schüler schon einiges aus dem Atlantik gefiltert haben. Auf unserem Reiseblog gibt es tagesaktuelle Beiträge von unseren Schülern: 
http://oceancollege.eu/de/category/reiseblog/
- 11/2017

Gummistiefel, Ölzeug, und vielleicht
ein bisschen Heimweh?

das Schuljahr hat schon längst begonnen, doch während sich die Einen auf die Herbstferien freuen, platzen 34 andere Schüler bereits vor Vorfreude, Spannung und unterschiedlichen Erwartungshaltungen an die bevorstehende große Reise. Am 15. Oktober stechen Hannah, Lisa, Lennard, Tanyel und 30 weitere Teilnehmer in weite See und werden für die kommenden sechs Monate die Regina Maris - einen Traditionssegler - ihr zu Hause nennen. Die Route führt 11.000 Seemeilen über die Kanaren in die Karibik und über Mexiko, Kuba und die Azoren zurück nach Amsterdam. ... - Link - Enzo CIRILLI - 10/2017


RECHTER A FLICHTE VUN DE KLASSESPRIECHER

Am Kader vum JOSY HELPS! goufen d’Klassespriecher vu sämtleche Klassen e Freideg, den 20. November an de Festsall agelueden, fir onst neit Konzept virgestallt ze kréien. Onst Zil ass et, d’Responsabilitéit vun de Jonken ze stäerken, hirer Meenung méi Gewiicht ze ginn an d’Zesummeliewen an der Schoul ze verbesseren. Am Anhang fannt der nach emol en Iwwerbléck vun de Rechter an de Flichte vun de Klassespriecher. Sandra FRATINI - 11/2017


THEATER FIR JOSY HELPS!

De Projet d’établissement JOSY HELPS! huet sech zum Zil gesat, an den nächste Joer etlech Sensibiliséierungscampagnë starten ze wëllen.An deem Kader huet e Freideg, de 27. Oktober den Théâtre Grand-Ducal d’Stéck “VERRÜCKTES BLUT” bei ons am Festsall opgefouert.Dëst ass eng Koproduktioun tëscht dem Théâtre Grand-Ducal an dem TRIFOLION zu Iechternach an et baséiert op dem Film “LA JOURNEE DE LA JUPE” vum Jean-Paul Lilienfeld. An Szen gesat gouf d’Stéck vum Jean-Paul Raths.D’Schüler an d’Schülerinne vum cycle moyen a supérieur haten soumat d’Méiglechkeet, sech dëst Stéck, wat e Plädoyer fir e friddlecht Zesummeliewen an e kloere Message géint Gewalt ass, unzekucken. Dono ass och nach Zäit bliwwe fir en Austausch mat den Acteuren. Sandra FRATINI - 11/2017


AUSCHWITZ 2017

Du 26 au 31 octobre 2017, 9 élèves de 2ème et 1ère Classique et de 13ème génie civil accompagnés par Mme Wilmes et M. Cirilli ont effectué un voyage pédagogique à Oświęcim (Auschwitz – Pologne), avec une centaine de lycéens d'autres lycées. Au programme les visites des camps de concentration d’Auschwitz-Stammlager et Birkenau, encadrées et organisées par l’association Témoins de la 2ème génération asbl et par un survivant, M. Paul Sobol (déporté en juillet 1944 à 18 ans, il survit à la sélection Birkenau, aux marches de la mort et Dachau…) suivies par des ateliers pédagogiques. Enzo CIRILLI - 11/2017


VISITE - CENTRE CULTUREL ISLAMIQUE

En Donneschden, den 19. November haten d’Schüler an d’Schülerinne vun der 5e CM2 d’Méiglechkeet, de Centre Culturel Islamique zu Mamer ze besichen. D‘Madame Bouraine an hir Kolleginnen hunn ons en interessanten Abléck  ginn, wat fir si den Islam duerstellt a wéi den Alldag vun de Muslimen hei zu Lëtzebuerg ausgesäit. Sandra FRATINI - 11/2017


ACTIVITÉ "MENG KLASS - EEN TEAM"

Vum 26. bis de 27. Oktober 2017 waren d’Schüler vun de Klasse 7P1 a 7P2 zesumme mat hire Régenten an Enseignanten op engem Teambuilding-Stage zu Huelmes am Schlass. Hei haten d’Schüler d’Geleeënheet, hir nei Kollegen an hir Enseignante besser kennen ze léieren. Si hu bei gemeinsamen Aktivitéite geléiert, wéi si als Klass kënnen zesumme schaffen, liewen a laachen. Luc PILLATSCH - 11/2017


REMISE DES DIPLÔMES BTS

Le 5 octobre 2017 l’OAI était présent lors de la remise des diplômes et des prix dans le cadre des formations menant au Brevet de Technicien Supérieur (BTS) à la maison du savoir au Campus Belval de l’Université de Luxembourg. Marc Hansen, ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, a remis les diplômes BTS à 280 étudiants. La formation du BTS « Bâtiments et Infrastructures » offert au Lycée Josy Barthel à Mamer (LJBM), dont l’OAI est fondateur et partenaire, comptait sept lauréats. À cette même occasion l’OAI a honoré l’étudiant le plus méritant du BTS « Bâtiments et infrastructures » avec un prix exceptionnel. Cette formation avec deux stages en milieu professionnel (bureau d’études, bureau d’architecture) permet aux étudiants d’acquérir non seulement une qualification professionnelle hautement spécialisée, mais aussi un important savoir-faire méthodologique, qui leur serviront tout au long de leur vie active. Anthony LLOYD - 10/2017


ONE2ONE - JOSY GOES DIGITAL
Éischt iPads op de 7e-Klassen

Am Kader vum Projet "one2one - Josy goes digital" huet den Här Christnach haut op enger éischter 7es-Klass de Schülerinnen a Schüler en neien iPad iwwerreecht. An deene nächste Wochen ginn och nach all aner 7C- a 7G-Klassen souwéi och d'3CBC an 4GTG mat iPads equipéiert. De Lycée Josy Barthel Mamer setzt also konsequent weider op modern Technologien. Charte des classes iPad. Jean-Luc GLEIS - 10/2017


VISITE FOIRE D'AUTOMNE 2017

Ce mercredi 18 octobre, les élèves des classes de BTS ont visité la foire d'automne "Home & Living". Marc KLEPPER - 10/2017


LJBMaart

De 24. Oktober 2017 hunn d’Schüler vun der 7P1 ee Geméismaart mat Produiten aus eisem Schoulgaart organiséiert. D’Schüler hate Muerten, Schalotten, Ënnen, Gromperen a Kürbissen am Angebot. Den 1. LJB-Maart war ee volle Succès a mir soen all eise Clienten villmools MERCI. Luc PILLATSCH - 10/2017


CONFÉRENCE "SHAPING THE EUROPE OF THE FUTURE" au centre d'un débat auquel a participé notre 2CBC

À l'occasion du 60e anniversaire du Traité de Rome et du 25e anniversaire du Traité de Maastricht, le Centre for Contemporary and Digital History (C2DH) de l'Université du Luxembourg a organisé en collaboration avec la représentation de la Commission Européennen une conférence dédiée à l'Europe de demain. Ce 13 octobre, notre 2CBC a profité de l'évènement pour écouter le président de la Commission Européenne, Jean-Claude Juncker, qui a parlé des perspectives de l'intégration européenne. Le discours était suivi d'un débat sur l'état de l'Europe dans un contexte politique difficile. Les élèves en ont également profité pour découvrir le site de l'Université du Luxembourg à Belval." Guido LESSING - 10/2017


FLUENCY MC au LJBM

Le mercredi, 5 juillet 2017 nous avons eu l’honneur de recevoir Jason R. Levine (Fluency MC), un professeur-rappeur américain de renommée internationale qui parcourt le monde pour enseigner l’anglais par le biais de chansons de rap. Cet évènement, organisé par le département d’anglais pour tous les élèves des classes de 6e, 9eSTP, 5eM, 4e et 11eTG fût un succès ! Cette approche de l’anglais hors du commun et fun a beaucoup plu aux élèves. Fluency MC encourage les élèves qui le souhaitent à rester en contact avec lui sur les résaux sociaux afin de continuer la pratique de l’anglais à l’aide de musique!  Comme dit Fluency MC : « Relax , repeat, remember! » WE DEFINITELY WILL ! Laura DE ROBERTIS - 07/2017


AUSFLUCH - JUNI 2017

D'Carreleurs vun der 11e an 12e aus dem LJBM waren am Juni 2017 op en Ausfluch an d'Stad an hu vill intressant historesch Plaze besicht. Yolande REITER - 11/2017WEBMASTER

Afin de mettre des articles, photos, informations et corrections sur LJBM.lu, merci d'envoyer vos fichiers sur internet@ljbm.lu