VISITE VUN DER CHAMBER

Publié le 02/07/2017

Den 29. Mee huet d‘T2GC2 eng Visite vun der Chambre des Députés, ënnert der Féierung vun den Députéierten Joëlle Elvinger an Max Hahn, gemaach. Dobäi haten d’Schüler(innen) och d’Geleegenheet, fir dem Chamberspräsident Mars di Bartolomeo perséinlech Froën ze stellen. Claude KREMER – 06/2017

20 ans déjà...


20 ans de curiosité, de découvertes, d'étonnements ...
20 ans de sciences, de culture, de sports ...
20 ans d’efforts, d’épreuves, de réjouissances ...

Joyeux anniversaire!

Ceci fermera dans 10 secondes