VISITE VUN DER CHAMBER

Publié le 02/07/2017

Den 16. Juni haten d’10TG1 an d‘C2MC d’Geleegenheet, fir d’Chambre des Députés, ënnert der Féierung vunn den Députéierten Joëlle Elvinger an Max Hahn, op eng interaktiv Art a Weis méi no kennen ze léieren. Claude KREMER – 06/2017

20 ans déjà...


20 ans de curiosité, de découvertes, d'étonnements ...
20 ans de sciences, de culture, de sports ...
20 ans d’efforts, d’épreuves, de réjouissances ...

Joyeux anniversaire!

Ceci fermera dans 20 secondes