Nächste Repaircafé am LJBM

Publié le 18/12/2023

Den Här Neuser an den Här Hermes hu fläisseg Reklamm fir den nächste Repaircafé gemaach. Dësen ass den nächste Méindeg, 18.12., vun 10:10 bis 14:20 Auer am Makerspace (A015). Hei ginn d’Saache gefléckt a soumat Ressourcë geschount. E weidere Schratt a Richtung méi Nohaltegkeet, wat eis am LJBM wierklech um Häerz läit.

 

20 ans déjà...


20 ans de curiosité, de découvertes, d'étonnements ...
20 ans de sciences, de culture, de sports ...
20 ans d’efforts, d’épreuves, de réjouissances ...

Joyeux anniversaire!

Ceci fermera dans 20 secondes