YEP-Schoulfoire 2022

Publié le 06/05/2022
Vum 2. bis de 4. Mee war och den LJBM op der nationaler Schoulfoire YEP mat engem Stand vertrueden, fir seng komplett Offre scolaire am ESC, ESG an an der Beruffsausbildung virzestellen. Mir soen all de Visiteuren, déi sech fir de Mamer Lycée interesséiert hunn, Merci. E grousse Merci geet och un all eis Professorinnen a Professeren, déi iwwert déi 3 Deeg den Accueil um LJBM-Stand assuréiert hunn.
 

20 ans déjà...


20 ans de curiosité, de découvertes, d'étonnements ...
20 ans de sciences, de culture, de sports ...
20 ans d’efforts, d’épreuves, de réjouissances ...

Joyeux anniversaire!

Ceci fermera dans 10 secondes