VISITE an der LIBRAIRIE ERNSTER

Publié le 06/06/2016

Beim Besuch an der Librairie Ernster an der Belle Etoile hunn zwou Mataarbechterinnen de Schüler vun de Klassen T3GC4 an 7ES1 e gudden Iwwerbléck iwwer d’Geschicht, den deeglechen Betrib an d’Geschäftsféierung hannert de Kulissen vun hirem Bicherbuttik verschaaft. D’Schüler haten och muench Froen a sinn zum Schluss mat engem klenge Souvenir belount ginn. Dës Visite war organiséiert ginn am Kader vum Projet d’Etablissement “Look Who’s Reading”.