Virstellung vum BTS & Visite vum OAI

Publié le 25/04/2013

De 17. Dezember 2012 kruten eis Schüler vun der Sektioun “Génie civil” verschidde BTS-Formatiounen (Brevet de Technicien Supérieur) virgestallt. Ausserdem ware Vertrieder vum OAI (“Ordre des architectes et ingénieurs-conseils”) op Besuch, fir mat hinnen am Bezuch op Beruffsméiglechkeeten an d’Gespréich ze kommen.

Artikel OAI Info 2013/76