TP Physik 2023

Publié le 04/05/2023
An der Physik hunn eis Schüler aus der 2GIG dëse Mëttwoch ënnersicht, vu wéi enge Gréissten d’Schwëngungsdauer vun engem Fiederpendel ofhänkt. Sie konnten dobäi dovu profitéieren, dass hiren iPad d’Donnéeën direkt iwwer Wifi vun dem benotzte Capteur iwwermëttelt kritt huet.
LJBM – “Du, d’Natur an d’Wëssenschaft.”
 

20 ans déjà...


20 ans de curiosité, de découvertes, d'étonnements ...
20 ans de sciences, de culture, de sports ...
20 ans d’efforts, d’épreuves, de réjouissances ...

Joyeux anniversaire!

Ceci fermera dans 20 secondes