ScienceForKids 2013

Publié le 25/04/2013

“ScienceForKids” heeschen d’Atelieren, déi all Joer am drëtten Trimester vun eise Sciences-Professeren fir Kanner aus der Primärschoul (Cycle 4) ugebuede ginn. Op zwee Nomëtteger kënne si selwer als Fuerscher aktiv ginn, an dräi Gebitter vun den Naturwëssenschaften: Biologie, Physik a Chimie. D’Fotoe vun de Veranstaltunge vun dësem Joer gëtt et demnächst hei:

20 ans déjà...


20 ans de curiosité, de découvertes, d'étonnements ...
20 ans de sciences, de culture, de sports ...
20 ans d’efforts, d’épreuves, de réjouissances ...

Joyeux anniversaire!

Ceci fermera dans 20 secondes