Schülerparty Juli 2022

Publié le 14/07/2022
Gëscht Owend war déi vum Schülercomité organiséiert Party. Hei e puer Impressiounen vun deem flotten Owend, eis Schüler hu sech gutt ameséiert. E grousse Merci un d’Elteren hannert dem Grill, d’Dammen an der Bar, de FunkMasterJ fir d’Musek, de Service technique, d’Security a jiddereen, deen eng Hand ugepaakt an dëst Event ënnerstëtzt huet.