PROJET MAT DER CARITAS

Publié le 15/01/2018

De 15. Januar hunn d’4GPS an d’3GPS un engem Projet vun der Caritas zum Thema “Sans-abrisme” deelgeholl. Mir hunn doriwwer diskutéiert, wéi mir Liewen wëllen a wat de Minimum ass, deen e Mënsch sollt hunn, fir wierdeg ze wunnen. Dono hu mer an engem flotten Memory Géigendeeler gesicht: Zum Beispill e Mënsch, deen en eegent Zëmmer huet an e Mënsch, deen an engem Dortoire schléift. Heibäi hu mer vill doriwwer geléiert, wéi eng Hëllefen et zu Lëtzebuerg fir Sans-abrisen ginn an wéi hiren Alldag ausgesäit. Mir soen dem Här Weirich Merci fir dësen interessanten Projet. Pol HERMES – 01/2018