PROJET MAT DER CARITAS

Publié le 15/01/2018

De 15. Januar hunn d’4GPS an d’3GPS un engem Projet vun der Caritas zum Thema “Sans-abrisme” deelgeholl. Mir hunn doriwwer diskutéiert, wéi mir Liewen wëllen a wat de Minimum ass, deen e Mënsch sollt hunn, fir wierdeg ze wunnen. Dono hu mer an engem flotten Memory Géigendeeler gesicht: Zum Beispill e Mënsch, deen en eegent Zëmmer huet an e Mënsch, deen an engem Dortoire schléift. Heibäi hu mer vill doriwwer geléiert, wéi eng Hëllefen et zu Lëtzebuerg fir Sans-abrisen ginn an wéi hiren Alldag ausgesäit. Mir soen dem Här Weirich Merci fir dësen interessanten Projet. Pol HERMES – 01/2018

20 ans déjà...


20 ans de curiosité, de découvertes, d'étonnements ...
20 ans de sciences, de culture, de sports ...
20 ans d’efforts, d’épreuves, de réjouissances ...

Joyeux anniversaire!

Ceci fermera dans 20 secondes