PLOOSCHTERPROJET

Publié le 06/07/2018

Op Initiative vun der 8STP2 war de 6. Juli de Plooschterprojet bei eis am Lycée fir nei Stammzellespender ze registréieren. Insgesamt hu sech 121 Schüler, Enseignanten a Memberen vum Personal als potentiell nei Spender agedroen! Außerdem wollten d‘Schüler vun der 8STP2, déi selwer nach ze jonk sinn fir sech registréieren ze loossen, och e klenge Geste maachen an hunn op dem Dag 108,30€ mat hirem Kucheverkaf gesammelt a gespend.
Den Dag war also e vollen Erfolleg an dowéinst e grousse Merci u jiddereen! Diane SCHROEDER – 07/2018

20 ans déjà...


20 ans de curiosité, de découvertes, d'étonnements ...
20 ans de sciences, de culture, de sports ...
20 ans d’efforts, d’épreuves, de réjouissances ...

Joyeux anniversaire!

Ceci fermera dans 10 secondes