OUSCHTERBOTZ

Publié le 06/06/2016

Um leschten Schouldag vum zweeten Trimester huet déi traditionell “Ouschterbotz” ronderëm d’Gebai vum Mamer Lycée stattfonnt. D’Sensibiliséierung zu engem verantwortungsvollen Ëmgang mam Offall ass an onser Schoul ee wichtegt Thema, a wa jidderee mathëlleft, mécht Botzen souguer Spaass.

20 ans déjà...


20 ans de curiosité, de découvertes, d'étonnements ...
20 ans de sciences, de culture, de sports ...
20 ans d’efforts, d’épreuves, de réjouissances ...

Joyeux anniversaire!

Ceci fermera dans 10 secondes