Op Besuch bei Air Rescue

Publié le 11/05/2014

Am Kader vun engem Sensibiliséierungsprojet waren d’Schüler vun der EDIFF-Klass mat der Madame Joëlle Jungbluth an der Madame Jackie Wagner den 31. Mäerz op Besuch bei Luxembourg Air Rescue.