LJBM on stage

Publié le 11/06/2015

Och zum Schluss vum Joer hunn d’Schüler vum Theatergrupp nees mat vill Engagement nach en Theaterspektakel fir Schoulklasse presentéiert. Dëst war Freides, den 3 Juli an huet de Schüler all gutt gefall. Et ware kuerz Stécker déi si gewisen hunn, well si just 1 Trimester Zäit hate fir dat ze prouwen. Elo ass Vakanz fir eis Acteuren an am September geet et dann nees lass mat de Prouwen. Vive le théâtre!