LJBM Gewënnspill

Publié le 25/06/2020

LJBM Gewënnspill

Wéi gutt kenns du d’Offre scolaire vum LJBM? Hues du dech gutt informéiert an d’Videoen op www.ljbm.lu all gekuckt?

Da probéier mol folgende Quiz ze léisen. Wann s du d’Froen all richteg beäntwert hues, muss du d’Buschtawen just nach an déi richteg Reiefolleg setzen an du kriss e Léisungswuert.

Schéck dat Léisungswuert zesumme mat dengem Numm, denger Adress, dem Numm vun dengen Elteren an enger Telefonsnummer bis de 5.7.2020 owes um 23:59 Auer un d’Email-Adress spill@ljbm.lu.

Den LJBM verloust ënnert alle richtegen Äntwerten en iPhone SE fir déi zukünfteg 7es-Schüler an eng Apple Watch fir déi zukünfteg 3es/4es-Schüler.

Eenzeg Konditioun: Du muss d’nächst Schouljoer Schüler am Lycée Josy Barthel Mamer sinn.

LJBM Gewënnspill Quiz

Gewënnspill Reegelen