Levée cité jardinière Hesperange (1TPGC1)

Publié le 17/12/2019

De 16. a 17. Dezember huet eis 1TPGC1 op Ufro vun der Hesper Gemeng am Modul TOPO3 eng Levée vun Terrainen vun der Hesper Gemeng gemaach. Dëse Plang soll hëllefen, fir déi eenzel Terrainen (« Schrebergärten ») besser auserneen halen ze kënnen. Mir soen dem Här Tex vun der Hesper Gemeng nach eng Kéier Merci fir dës Chance an déi zwee flott Deeg, déi mir do verbrénge konnten.

 

 

 

 

 

 

20 ans déjà...


20 ans de curiosité, de découvertes, d'étonnements ...
20 ans de sciences, de culture, de sports ...
20 ans d’efforts, d’épreuves, de réjouissances ...

Joyeux anniversaire!

Ceci fermera dans 10 secondes