‘Lernfest’ zu Mamer

Publié le 25/04/2013

Den 2. Juni 2013 wor den LJBM um Lernfest zu Mamer vertrueden. D’Lernfest gëtt vun der Landakademie vun der LEADER-Regioun Réiden-Wolz organiséiert an wor dëst Joer fir déi 4. Kéier. Et ass eng Veranstaltung wou all Altersgrupp d’Méiglechket huet an de Beräicher Bildung, Wirtschaft, Konscht, Kultur, Sport a sozialem Engagement duerch Atelieren an Ausprobéieren z’experimentéieren, erauszefannen, ze entdecken. Léiere soll Spass maachen, sou ass de grousse Motto. (ls)

20 ans déjà...


20 ans de curiosité, de découvertes, d'étonnements ...
20 ans de sciences, de culture, de sports ...
20 ans d’efforts, d’épreuves, de réjouissances ...

Joyeux anniversaire!

Ceci fermera dans 20 secondes