Josy Barthel – mehr als nur ein Sportler

Publié le 20/10/2022

D’Schüler vun der 6C2 ware ganz erstaunt, wéi si entdeckt hunn, datt de Josy Barthel net nëmmen en Toppsportler war. Seng Ambitioun huet hien och schoulesch wäit bruecht, de Josy Barthel war e renomméierten Ingénieur chimiste. Hien huet herno an der Politik iwwer Joren säin Engagement als Minister gewisen.
Hannert all groussen Erfolleg stieche ganz vill Asaz, Aarbecht a Motivatioun – dës Wäerter wëlle mir am LJBM gär un eis Schüler viruginn.

 

 

20 ans déjà...


20 ans de curiosité, de découvertes, d'étonnements ...
20 ans de sciences, de culture, de sports ...
20 ans d’efforts, d’épreuves, de réjouissances ...

Joyeux anniversaire!

Ceci fermera dans 20 secondes