EEN NEIT SCHËLD FIR DE SERVICE EDUCATIF

Publié le 30/03/2018

Mat vill Begeeschterung a fläiss hunn d’Schüler aus de Klassen 9PR1 an 9PR2 een neit Schëld fir onsen Service éducatif geschräinert. D’Resultat ka sech weise loossen! BRAVO, gutt geschafft. Théid BETZ – 03/2018

20 ans déjà...


20 ans de curiosité, de découvertes, d'étonnements ...
20 ans de sciences, de culture, de sports ...
20 ans d’efforts, d’épreuves, de réjouissances ...

Joyeux anniversaire!

Ceci fermera dans 10 secondes