YEP!-Schoulfoire: Héije Besuch op eisem Stand

Publié le 27/04/2023

Hei nach e puer weider Impressioune vun der Yep!-Schoulfoire. Ganz besonnesch gefreet hu mir eis iwwert d’Visitt vun eisem Premierminister Här Xavier Bettel an dem Educatiouns- an Héichschoulminister Här Claude Meisch op eisem Stand an der Welt “Bauen, plangen a gestalten”. Den Här Bettel huet selwer kontrolléiert, datt och alles sou riicht ass, wéi et soll sinn. Merci fir den Intressi!

 

20 ans déjà...


20 ans de curiosité, de découvertes, d'étonnements ...
20 ans de sciences, de culture, de sports ...
20 ans d’efforts, d’épreuves, de réjouissances ...

Joyeux anniversaire!

Ceci fermera dans 20 secondes