CONFÉRENCE “10×6 Architektur”

Publié le 08/08/2018

Fir déi zweete Kéier elo huet de Paperjam Club, am Kader vun hiren 10×6 Architektur Konferenzen, dräi vun eise Schüler erméiglecht dobäi ze sinn. An der Luxexpo konnte si en aktuellen Abléck an urbanistesch an konzeptuell Projeten, betreffend d‘Thematik “Innovation & Sustainability”, kréien. D’Orateuren an de Public woren professionell Persounen vum nationalen Bausecteur an eis Schüler haten d’Méiglegkéet, sech no der Konferenz mat hinnen auszetauschen. Satu CORKE – 04/2018