BTS Diplomiwwerreechung

Publié le 14/11/2022

Den 12. a 14. Oktober war d’Diplomiwwerreechung un d’BTS-Studenten am groussen Auditoire vun der Maison du Savoir um Belval, an der Presenz vum Här Minister Claude Meisch, Minister vum Enseignement supérieur an der Recherche. Hei e puer flott Impressioune vun dësem Event, deen de Lycée Josy Barthel Mamer organiséiert hat. 😊
Mir gratuléieren nodréiglech nach eemol alle Studenten a wënschen hinne vill Erfolleg fir hir Zukunft. 👏😀 E grousse Merci fir d’Präisser un d’Chambre des Salariés an d’Chambre immobilière an och un den Ordre des Architectes et Ingénieurs (OAI), deen als zousätzleche Präis en iPad fir dat beschte Resultat gestëft huet. 🙏

 

20 ans déjà...


20 ans de curiosité, de découvertes, d'étonnements ...
20 ans de sciences, de culture, de sports ...
20 ans d’efforts, d’épreuves, de réjouissances ...

Joyeux anniversaire!

Ceci fermera dans 20 secondes