D’iPad-Gesetzer am LJBM

Du hues e Configuratiounsproblem mat dengem iPad?

  • Du kriss deng Tastatur net gepaired?
  • Et kommen net déi Buschtawen, déi sollen?
  • Du fënns deng Dokumenter net méi um OneDrive?
  • Du gëss am OneNote net gutt eens?

Komm laanscht! Mir hëllefen dir gäer. 

Wien? D’iHelpU-Team sinn: Ben Kayser (2GIG, Teamleader), Lucas (1CB), James (2GIG), Alexandre (2GIG), Duarte (2GIG), Eivissa (2CB), Félicie (7C1), Philipp (7C1), Fränk (7C1), encadréiert vum Här Patrick Weber

Wou? Du fënns eis all Dënschdeg tëscht 12:00 an 12:30 Auer am CDI riets am klénge Sall.

Du kanns do net? Du kanns eis och per Email kontaktéieren ënnert: ihelpu@ljbm.lu

 

Du hues Problemer oder Froen allgemenger Natur?

Schéck w.e.g. eng Email un: ipad@ljbm.lu

 

Handelt et sech ëm en Hardware-Problem?

  • Ass däi Schierm gebrach?
  • Huet deng Tastatur e puer Taste verluer?

Huel der w.e.g. e RDV beim Centre de gestion informatique de l’éducation ënnert: 

helpdesk@cgie.lu oder de Formulaire https://cgie.formstack.com/forms/one2one_dst

 

 

Allgemeng Informatiounen zum iPad-Projet “one2one”, un deem den LJBM deelhëlt:  www.one2one.lu