LJBM

Like us on Facebook

 


Les projets d'établissement au LJBM

 

 

Projet "JOSY HELPS!"

Chefs de projet: Sandra FRATTINI

E Bléck ronderem eis geet duer, fir festzestellen, datt un all Ecken Hëllef dréngend gebraucht gëtt, sief et bei eis am Lycée, am Land oder soss op der Welt.

Zanter der éischter Stonn huet ons Schoul an deem Sënn sozial Projeten initiéiert, déi etleche vun ons et erméiglecht hunn, e Bléck iwwert den Tellerrand ze werfen.

Mir wëllen an Zukunft versichen, dës vielfälteg Projeten zum engen Deel z'initiéieren an duerchzeféieren, mee zum aneren Deel och ze koordinéieren, fir e roude Fuedem an d'Organisatioun vun deenen eenzelne Projeten oder Aktivitéiten ze kréien.

Jiddereen aus eiser Schoulcommunautéit soll sech op eng einfach Art a Weis iwwert déi aktuell Organisatiounen informéiere kënnen an natierlech och säin Deel dozou bäidroe kënnen.

Beräicher, wou ee sech weiderhin engagéiere kann, ginn et der vill:
- Nohalteg Entwécklung
- Integratioun vu benodeelegte Gruppen
- Humanitär Hëllef, bei eis virun der Hausdier an a Krisegebidder
- Anhalen an de Respekt vun der Demokratie an de Mënscherechter
- Ëmweltschutz, Zivilcourage asw.

Ee wichtegen Deel vum Projet “Josy Helps!” soll et och sinn z' informéieren an ze sensibiliséieren duerch Workshops, Visiten um Terrain, Rencontren mat Vertrieder vun ONGen an ASBLen.
Deemno de Motto vun onsem Projet:

Solidaresch sinn - Verantwortung iwwerhuelen - Sech engagéieren

contact: pe@ljbm.lu

Projet "Look who's reading"

Mise en oeuvre: 2013-2016

Chefs de projet: Monique LINSTER et Jerry MAGAR

Description: Les études PISA le montrent clairement: Les jeunes - et particulièrement les jeunes luxembourgeois - lisent trop peu. Le projet "Look who's reading", étalé sur trois années, a comme objectif la mise en oeuvre d'activités destinées à motiver les élèves à consacrer davantage de temps à la lecture, qui est un outil indispensable pour le développement des compétences langagières et de la culture générale des élèves. Le projet repose sur trois piliers : 1) Initiation à la lecture de livres, 2) Initiation à la lecture de journaux, 3) Initiation à la rédaction personnelle. Une évaluation sous différentes formes des activités organisées devra montrer si celles-ci ont un impact favorable à l'atteinte des objectifs visés.

contact: pe@ljbm.lu


Projet "Léiere fir d'Liewen"

Mise en oeuvre: 2009-2012

Chefs de projet: M. Claude Christnach et M. Thierry Origer

Description: L’objectif général du projet consiste à:

[En savoir plus] 


 

Projet "Je suis, donc j'agis"

Mise en oeuvre: 2003-2006

Chef de projet: M. Pierre Rollinger

Description: Les activités et ateliers organisés dans le cadre des leçons d’autonomie tendent à susciter chez les adolescents des intérêts pour des domaines qui ne leur sont pas familiers, ceci en vue d’une orientation professionnelle à venir. Elles leur permettent "d’apprendre autre chose et de l’apprendre autrement" [...].

[En savoir plus]