LJBM

Like us on Facebook

 


Projet LEONARDO DA VINCI

Säit dem Schouljoer 2013-2014 mécht den LJBM bei engem weidere Projet vun der Europäescher Kommissioun mat: De Projet LEONARDO DA VINCI, dee vun der EU finanzéiert gëtt, mécht et méiglech dass Schüler kënnen e Stage an hirer professionneller
Formatioun bei engem Betrieb am Ausland machen. 2013-2014 hu véier Schüler vun der T2GC1 (Sektioun 'Génie civil') eng Bourse “Leonardo da Vinci” accordéiert kritt: De Jérôme Lanners, de Joao Meneses Lopes, den David Milosavljevic an de Bob Schmitt hu vum 16. Juni bis den 11. Juli e Stage bei renomméierte Baubetrieber zu Hamburg an Däitschland gemaach. Des Stage goufen organiséiert a Kollaboratioun mat eiser Partnerschoul “G19” zu Hamburg.